Esteettömyyttä ja Estetiikkaa

Miksi inklusiivinen suunnittelu kannattaa aina

Teille, jotka ette vielä tunne tarinaani, aloitan kertomalla, mikä sai omat silmäni aukeamaan esteettömyyden merkitykselle. Miksi haluan opastaa kaikkia kollegoita tarjoamaan sisustussuunnittelulla esteettömyyttä ja estetiikka.

Mennään 22 vuotta taaksepäin… Olin juuri täyttänyt 18, kun perheeseemme syntyi pieni iltatähti, kauan odotettu sisko minulle ja veljelleni. Tuo uskomattoman suloinen pieni lapsi ei kuitenkaan saanut normaalia alkua elämälleen, kun äitimme kunto romahti täysin synnytyksen jälkeen. Äitini ei kyennyt nousemaan sängystä. Kaikki voimat olivat kadonneet kuin salaman iskusta.

Diagnoosi

Meni muutama ikuisuudelta tuntuva päivä, kunnes saimme diagnoosin. MS-tauti. Äidillä oli edessä pitkä sairaalajakso, ja me, isäni, minä ja 10-vuotias pikkuveljeni, pyöritimme arkea vastasyntyneen siskoni kanssa. Noista äidin sairastumisen alkuajoista on hyvin hatarat muistikuvat.

Kaiken tuon kriisin keskellä vanhempiemme oli katsottava tulevaisuuteen, kun neurologin mukaan senhetkinen asumismuotomme pienessä rivitalokolmiossa, jossa lähes kaikki tärkeät toiminnot ovat toisessa kerroksessa, ei tulisi toimimaan. Muutto oli väistämätön.

Tuosta hetkestä sairaalassa muuttui meidän perheemme elämä, jonka matka jatkui vielä 16 vuotta.

Elämä äidin ja MS-taudin rinnalla opetti paljon. Kaikkein eniten se opetti arvostamaan elämää. Meistä kukaan ei valitse kehoamme, sillä mennään mitä annetaan.

Esteettömyydestä hyötyy jokainen

Tiesittekö, että pelkästään Suomessa Tilastokeskuksen mukaan yli puolella työikäisistä, noin 1,9 miljoonalla suomalaisella, on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma? Ja kuten vanha sanonta kuuluu: ’Vahinko ei tule kello kaulassa.’

Aloitetaan kuitenkin siitä, mitä esteettömyydellä tarkoitetaan; Invalidiliittoa lainaten: ’Esteettömyydessä ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä. Siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikaatioon liittyvät asiat. Se merkitsee turvallisuutta ja laatua. Se kertoo ajattelutavasta, oikeista asenteista ja erilaisuuden huomioon ottamisesta.’

Kannustan kuitenkin kaikkia pohtimaan, miksei voitaisi aina pyrkiä mahdollisimman esteettömään ratkaisuun. Suunnitellaan ja rakennetaan monimuotoiselle ihmiskunnalle, meille kaikille.

Esteetön suunnittelu kannattaa monestakin syystä, ja ne kaikki kytkeytyvät toisiinsa. Kaikkein tärkein asia on kuitenkin yhdenvertaisuuden toteutuminen.

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla tulisi taata mahdollisuus opiskella, tehdä työtä ja käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja. Elää mahdollisimman hyvää elämää. Toiseksi, esteetön suunnittelu on kiistatta osa kestävämpää tulevaisuutta. Varmaan osa lukikin viime vuonna Ruotsalaisen (Mälardalen) yliopiston tutkijoiden ennusteesta, jonka mukaan 50 vuoden kuluttua eliniänodote voi olla jopa 120 vuotta. Tästäkin perspektiivistä katsottuna on vain fiksua miettiä sisustussuunnittelussa myös esteettömyyttä. Miten elämä onnistuu omassa kodissa vielä reippaasti yli 100-vuotiaana? Ja miten palveluiden käyttäminen sujuu?

Millaisia muita vaikutuksia sitten on? Yhdenvertaisuuden toteutumisen ja ekologisuuden lisäksi esteetön suunnittelu lisää huomattavasti tilan turvallisuutta sekä toiminnallisuutta.

Hyvin suunnitellut esteettömät tilat vähentävät mahdollisia tapaturmia ja onnettomuuksia. Erityisesti liikkumisesteisten ja ikääntyneiden kohdalla, mutta miksei myös esimerkiksi pienten lasten kohdalla, joilla itsesuojeluvaistossa on vielä kehittämisen varaa. Ja täytyy kyllä myöntää, että kyllä se vaan turvaa tällaisen tavan koheltajankin menoa, jolla paikat aina mustelmilla.

Turvallisuuteen vaikuttavat tilaratkaisun ja kulkureittien lisäksi muun muassa pintamateriaalit, valaistus, kalusteet, oviratkaisut, akustiikka sekä mahdolliset turvavarusteet.

Turvallisuuden lisäksi esteettömyydellä on positiivisia vaikutuksia tilan toiminnallisuuteen. Se näkyy muun muassa tilan pohjassa, tilajaossa, kalustamisessa, ketterissä säilytysratkaisuissa, valaistuksessa sekä materiaalivalinnoissa.

Viime vuoden Loviisan asuntomessuilla kiertäessä vahvistui tunne siitä, että näistä yllä mainituista esteettömyyden hyödyistä on syytä kertoa lisää. Siellä näkyi paljon hyviä esteettömyyttä edistäviä ratkaisuja etenkin akustiikan, valaistuksen ja teknologian käytössä, mutta liikkumisen esteettömyyteen olisi voinut kiinnittää huomiota enemmän.

Uskon, että se on kuitenkin vain ajan kysymys. Viimeistään ikääntyvän väestön paine ajaa meitä siihen suuntaan. Ja onhan se tasa-arvon asia!

PS. Tilaista-sivut hyödyntää WordPressin WP accessibility- lisäosaa, taatakseni hyvän käyttökokemuksen kaikille. Otan mielelläni palautetta sivujen toiminnallisuudesta mailitse.

Sisustussuunnittelulla esteettömyyttä ja estetiikkaa
Luodaanko yhdessä esteettömämpi tulevaisuus?

Yrittäjä: Esteettömyys on vahva kilpailuetu

Esteettömyys on minulle ennen kaikkea kysymys oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. Jokaisella asiakkaalla pitäisi olla mahdollisuus hyödyntää yritykseni palveluita, riippumatta heidän mahdollisista rajoitteistaan. Vaikka olen palveluntuottaja ilman fyysistä toimipaikkaa, huolehdin siitä, että tilat, joissa asiakkaitani kohtaan, ovat mahdollisimman esteettömiä.

Esteettömyyden hyödyt ovat kiistattomia. Sen lisäksi, että esteettömät tilat tukevat yhdenvertaisuutta, ekologisuutta, turvallisuutta ja toiminnallisuutta, lisäävät ne myös osaltaan liiketoiminnan kannattavuutta.

Ai miten? Tässä jokunen syy listattuna:

  • Houkuttelee laajempaa asiakaskuntaa, mukaan lukien ikääntyneet, liikuntarajoitteiset ja perheet pienten lasten kanssa. Tämä voi helposti johtaa suurempaan asiakasmäärään ja siten kasvaneeseen liikevaihtoon.
  • Esteettömyys luo positiivisen asiakaskokemuksen, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Tyytyväiset asiakkaat ovat todennäköisemmin toistuvia asiakkaita ja suosittelevat yritystä muille.
  • Esteettömyys osoittaa yrityksen vastuullisuutta ja välittämistä asiakkaistaan. Tämä voi johtaa positiiviseen maineeseen ja erottaa yrityksen kilpailijoistaan.
  • Esteetön toimitila helpottaa työntekijöiden työskentelyä ja lisää työtyytyväisyyttä. Tyytyväiset työntekijät ovat tuottavampia ja sitoutuneempia yritykseen.
  • Esteettömyys voi olla kilpailuetu markkinoilla, erityisesti niillä aloilla, joilla esteettömyys ei ole vielä standardi. Tarjoamalla esteettömän ympäristön yritys voi erottua kilpailijoistaan ja houkutella uusia asiakkaita.

Jos yrityksellänne on jo esteettömät palvelut tai pyrkimys luomaan sellaiset, kannattaa se tuoda ehdottomasti esille markkinoinnissa. Yksi erinomainen tapa tuoda tämä esiin, on hankkia Invalidiliiton Yhdenvertaista Palvelua Kaikille -merkki. Invalidiliitto tarjoaa kaikille yrityksille maksuttoman itsearviointimateriaalin, jonka avulla pääsee kehittämään palveluitaan inklusiivisemmiksi. Lisäksi YPK-merkin käyttäjät saavat yrityksensä Invalidiliiton sivuille. Tutustumisen arvoinen juttu ja vieläpä täysin maksuton!

Tästä pääset tutustumaan Yhdenvertaista palvelua kaikille- merkkiin.

Esteettömyyden huomioiminen kannattaa aina

Esteetön koti sisustussuunnittelulla

Esteettömän kodin sisustussuunnitelma perustuu yksilöllisiin tarpeisiin ja mahdollistaa kodin esteettömän käytön kaikille asukkaille, mukaan lukien ikääntyvät ihmiset, liikuntarajoitteiset ja muut erityistarpeet omaavat henkilöt. Suunnitelman tavoitteena on luoda kaunis ja toimiva kotiympäristö, jossa jokainen tuntee olonsa turvalliseksi, mukavaksi ja tervetulleeksi.

Esteettömässä kodin sisustuksessa keskitytään luomaan turvallinen, toimiva ja esteetön ympäristö kaikille kodin käyttäjille. Tällainen suunnitelma ottaa erityisesti huomioon liikkumisen helppouden, esteettömän pääsyn ja visuaalisen selkeyden.

Aluksi arvioidaan tilankäytön mahdollisuudet. Esteetön suunnittelu suosii avoimia muunneltavia alueita, joissa on riittävästi tilaa liikkua pyörätuolilla tai muiden apuvälineiden kanssa. Kalusteiden ja huonekalujen sijoittelussa otetaan huomioon esteettömät kulkualueet ja riittävät kääntymistilat.

Materiaalien ja värien valinnassa esteettömässä sisustuksessa suositaan kontrasteja ja selkeitä visuaalisia merkintöjä. Tällä tavoin on helpompaa erottaa seinät, lattiat, ovet ja kalusteet toisistaan. Kontrastivärit voidaan käyttää myös korostamaan esimerkiksi portaita, kynnyksiä tai muita korkeuseroja.

Esteettömässä sisustuksessa valaistus on avainasemassa. Hyvin suunnitellut valaistusratkaisut tarjoavat riittävästi valoa, vähentävät varjoja ja parantavat näkyvyyttä. Suunnittelussa käytetään tasaisesti jakautuvaa valoa koko tilassa, mukaan lukien hyvin valaistut käytävät ja portaikot. Myös kytkimet ja valonohjausjärjestelmät sijoitetaan helposti saavutettaviin paikkoihin.

Esteettömässä kodin sisustuksessa korostetaan myös ergonomiaa ja toiminnallisuutta. Huonekalut, kuten tuolit ja sängyt, valitaan mukaviksi ja helposti käytettäviksi. Esimerkiksi säädettävät korkeudet ja helppokäyttöiset mekanismit voivat helpottaa käyttöä kaikille. Lisäksi tilaratkaisut ja säilytysjärjestelmät suunnitellaan niin, että tavarat ovat helposti saatavilla ja järjestettävissä.