PALVELUT YRITYKSILLE

Lisätietoa palvelusta klikkaamalla.

Liiketilan sisustussuunnittelu

Tarjoan kattavaa liiketilan sisustussuunnittelupalvelua, joka auttaa luomaan houkuttelevan ja toimivan ympäristön yrityksenne tarpeisiin. Suunnittelussa otan huomioon brändinne viestin, asiakaskokemuksen sekä tilan toiminnallisuuden.

Palvelun vaiheet:

 1. Kartoitus ja tarpeiden määrittely: Aluksi tapaamme keskustellaksemme yrityksenne tavoitteista, brändistä ja toiveista. Tutustun tilaan ja teen tarvittavat mittaukset ja havainnot.

 2. Konseptisuunnittelu: Perustuen keskusteluihimme ja kartoitukseen, luon sisustuskonseptin, joka sisältää värimaailman, materiaalit, kalusteet ja valaistuksen. Tavoitteena on luoda tila, joka tukee brändiänne ja keskittyy myynnin edistämiseen.

 3. Tilasuunnittelu: Suunnittelen tilan pohjaratkaisun ja kalustesijoittelun huomioiden liiketoimintaprosessit ja asiakasvirtauksen. Tavoitteenani on luoda toimiva ja viihtyisä tila, joka edistää tehokasta työskentelyä ja maksimoi asiakaskierron.

 4. Materiaalien ja kalusteiden valinta: Autan teitä valitsemaan sopivat materiaalit, kalusteet ja sisustuselementit tilaan. Huomioin brändinne visuaalisen ilmeen sekä kestävyyden, esteettömyyden ja helppohoitoisuuden.

 5. Toteutus- ja projektinseuranta: Olen mielelläni mukana liiketilan sisustussuunnitteluprojektin toteutuksen seurannassa ja tarjoan tukeani projektin edistymisen varmistamiseksi. En kuitenkaan vastaa suoraan toisen osapuolen, kuten urakoitsijoiden, työstä tai suorituksesta. Tehtäväni on tarjota ammattitaitoista sisustussuunnittelua ja auttaa projektin etenemisessä suunnitelmienne pohjalta. Projektin aikana olen käytettävissänne neuvomassa ja ohjaamassa, jotta voitte saavuttaa tavoitteenne parhaalla mahdollisella tavalla.

 6. Projektin päätös ja jälkihoito: Kun työ on valmis, käymme vielä loppukeskustelun ja arvioimme yhdessä projektin onnistumista. Annan teille tarvittaessa vinkkejä ja ohjeita liiketilan ylläpitämiseen.

Tavoitteeni on luoda liiketilanne sisustus, joka heijastaa brändinne arvoja, houkuttelee asiakkaita sekä luo miellyttävän ja toimivan ympäristön liiketoiminnallenne.

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

Toimisto- ja työympäristösuunnittelu

Toimisto- ja työympäristösuunnittelupalvelu tarjoaa apua yrityksille, jotka haluavat luoda brändiään tukevia ja inspiroivia työympäristöjä. Palvelu kattaa tilojen suunnittelun, kalusteiden valinnan, valaistuksen suunnittelun ja ergonomiset ratkaisut.

Huomioin suunnittelussa myös esteettömyyden ja tilojen muokattavuuden etätyökulttuurin huomioiden. Tavoitteeni on luoda toimiva, viihtyisä ja inspiroiva työympäristö, joka tukee työntekijöiden hyvinvointia ja mahdollistaa joustavan työskentelyn.

Toimisto- ja työympäristösuunnittelu:

 1. Alkukartoitus ja tarpeiden määrittely: Ensimmäisessä vaiheessa tapaamme ja keskustelemme tarkemmin toimistonne tarpeista, toiveista ja budjetista. Tämä auttaa minua saamaan selkeän kuvan siitä, mitä tavoitteita haluatte saavuttaa uudella työympäristöllä.

 2. Konseptisuunnittelu: Perustuen alkukartoituksen tuloksiin, luon teille konseptisuunnitelman, joka sisältää tilajaon, väri- ja materiaalivalinnat sekä mahdolliset kalustesuositukset. Huomioin suunnittelussa esteettömyyden ja tilojen muokattavuuden etätyökulttuurin näkökulmasta.

 3. Detaljitason suunnittelu: Hyväksytyn konseptisuunnitelman perusteella teen detaljitason suunnitelmat kaikista osa-alueista, jonka avulla unelmien toimitilojen toteutus onnistuu.
 4. Yhteistyö ja toteutus: Työskentelen yhteistyössä teidän ja mahdollisten urakoitsijoiden kanssa varmistaakseni suunnitelman saumattoman toteutuksen. Tässä vaiheessa olen mielelläni mukana seuraamassa projektin etenemistä ja varmistamassa, että toteutus vastaa suunniteltua.

 5. Viimeistely ja loppukatselmus: Kun projekti on lähes valmis, teemme yhdessä tarkastuskierroksen ja varmistamme, että kaikki on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa teemme vielä viimeiset viilaukset ja säädöt.

 6. Projektin päätös ja jälkihoito: Kun työ on valmis, käymme vielä loppukeskustelun ja arvioimme yhdessä projektin onnistumista. Annan teille tarvittaessa vinkkejä ja ohjeita työympäristön optimaaliseen käyttöön ja huoltoon.

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

Vastaanotto- ja aulatilojen suunnittelu

Aula- ja vastaanottotilojen suunnittelupalvelun avulla luodaan tiloja, joissa ensivaikutelman merkitys on kaiken lähtökohta. Huolellisella suunnittelulla ja yksityiskohtien huomioimisella autan teitä luomaan tyylikkään, toimivan ja esteettömän tilan, joka edustaa brändiänne ja luo positiivisen ”wow”-efektin vieraillenne.

Suunnitteluprojektin kulku:

 1. Kartoitus ja tarpeiden määrittely: Ensimmäisessä vaiheessa tapaamme ja keskustelemme tarpeistanne, toiveistanne ja budjetistanne. 

 2. Konseptisuunnittelu: Perustuen kartoituksen tuloksiin, luon teille konseptisuunnitelman, joka sisältää tilojen toiminnot, väri- ja materiaalivalinnat sekä kalustesuositukset. Konseptisuunnitelma pyrkii luomaan harmonisen ilmeen, joka vastaa brändiänne ja luo ihastuttavan tunnelman vieraille.

 3. Kalustesuunnittelu ja -hankinta: Autan teitä valitsemaan sopivat kalusteet, jotka sekä täyttävät toiminnalliset tarpeet että luovat tyylikkään ilmeen. Tarvittaessa autan myös kalusteiden hankinnassa ja koordinoin toimittajia.

 4. Valaistus- ja akustiikkasuunnittelu: Huomioin suunnittelussa myös aulan valaistuksen ja akustiikan, joka sitoo tilan kokonaisuuden, tekee siitä viihtyisän ja toiminnallisen.

 5. Esteettömyys ja tilojen muokattavuus: Huomioin suunnittelussa esteettömyyden ja tilojen muokattavuuden tarpeet. Pyrin luomaan tilan, joka on saavutettava kaikille kävijöille ja joka tarjoaa joustavuutta tulevaisuuden tarpeisiin.

 6. Toteutusvaiheen tuki: Olen mukana projektin toteutusvaiheessa tarjoamalla tukea ja neuvontaa tarvittaessa, varmistaen suunnitelmien asianmukaisen toteutumisen.

 7. Projektin päätös ja jälkihoito: Kun työ on valmis, käymme vielä loppukeskustelun ja arvioimme yhdessä projektin onnistumista. Annan teille tarvittaessa vinkkejä ja ohjeita tilan optimaaliseen hyödyntämiseen. 

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

Liiketilan operatiivisen toiminnan kehittäminen

Palvelu on luotu parantamaan myymälätoiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja asiakaskokemusta. Palvelu keskittyy liiketilan operatiivisten prosessien analysointiin, suunnitteluun ja optimointiin.

Yhdessä asiakkaan kanssa tarkastelemme nykyisiä toimintatapoja ja prosesseja sekä tunnistamme kehitysmahdollisuuksia. Suunnittelemme ja implementoimme toiminnan parannuksia, joilla voidaan saavuttaa parempia tuloksia ja asiakastyytyväisyyttä.

Palvelun sisältö voi kattaa muun muassa seuraavia osa-alueita:

 1. Prosessien analysointi: Arvioin nykyisiä prosesseja ja tunnistamme mahdollisia epäkohtia tai kehitysalueita. Analyysin pohjalta teen suosituksia parannustoimenpiteistä.

 2. Toiminnan suunnittelu: Autan suunnittelemaan ja järjestämään liiketilan toiminnan optimaalisella tavalla. Tämä voi sisältää esimerkiksi tilan ja irtaimiston sijoittelua, työnkulun suunnittelua ja resurssien hallintaa.

 3. Henkilöstön koulutus ja valmennus: Tarjoan koulutusta ja valmennusta henkilöstölle, jotta he voivat omaksua uudet toimintatavat ja prosessit tehokkaasti. Tämä auttaa varmistamaan muutoksen onnistumisen ja saavuttamaan parempia tuloksia.

 4. Jatkuvan kehittämisen tuki: Tarjoan tukea ja seurantaa muutoksen jälkeen jolla varmistetaan, että parannukset pysyvät käytössä ja toimivat odotetulla tavalla.

Palveluni tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään ja optimoimaan liiketilan operatiivista toimintaa saavuttaakseen parempia tuloksia, kustannussäästöjä ja asiakas- tyytyväisyyttä henkilökunnan hyvinvointia unohtamatta.

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

Ravintoloiden ja kahviloiden sisustussuunnittelu

Tarjoan ravintoloiden- ja kahviloiden suunnittelupalvelua, joka auttaa luomaan houkuttelevia ja toiminnallisia tiloja ravintola- ja kahvilatoimintaan. Tavoitteeni on suunnitella ainutlaatuisia esteettömiä ravintolaympäristöjä, jotka tukevat asiakkaiden viihtyvyyttä ja luovat nautinnollisia elämyksiä.

Tämäkin palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Se voi sisältää seuraavia osa-alueita:

 1. Konseptisuunnittelu: Yhdessä asiakkaan kanssa kehitän ravintolan tai kahvilan konseptin, joka heijastaa brändiä ja tavoitteita. Suunnittelen tilan tyylin, ilmeen ja tunnelman, jotta se houkuttelee oikeaa kohdeyleisöä.

 2. Tilasuunnittelu: Analysoin tilan ja sen toimivuuden ravintolatoiminnan näkökulmasta. Suunnittelen optimaalisen pohjaratkaisun, joka huomioi ruokailualueet, keittiön, tarjoilutilat, wc-tilat ja muut tarvittavat tilat. Tavoitteeni on luoda esteettisesti miellyttävä ja toimiva ympäristö niin asiakkaille kuin henkilökunnallekin.

 3. Kalustesuunnittelu: Autan valitsemaan sopivat kalusteet ja varusteet ravintolan tai kahvilan tarpeisiin. Huomioin sekä tyylikkyyden että käytännöllisyyden, jotta kalusteet tukevat tehokasta palvelua ja asiakkaiden mukavuutta.

 4. Valaistussuunnittelu: Suunnittelen valaistusratkaisut, jotka luovat oikeanlaisen tunnelman ja korostavat tilan arkkitehtonisia piirteitä. Huomioin valaistuksen eri tarpeet, kuten ruokailualueet, baaritiskin, vitriinit ja yleisen valaistuksen.

 5. Materiaali- ja värisuunnittelu: Autan valitsemaan sopivat materiaalit ja värit ravintolan tai kahvilan ilmeeseen. Huomioin brändin identiteetin, asiakaskokemuksen ja esteettömyyden näkökulmat, jotta tila on houkutteleva ja viihtyisä kaikille asiakkaille.

 6. Akustiikkasuunnittelu: Huomioin tilan akustiikan ja suunnittelen äänieristys- ja äänenvaimennusratkaisuja, jotta asiakkaat voivat nauttia ruokailusta häiriöttä.

Palvelun lähtökohtana on ymmärtää asiakkaan tarpeet ja luoda ainutlaatuinen ravintola- tai kahvilaympäristö, joka tarjoaa asiakkaille viihtyisän ja houkuttelevan ympäristön. 

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

Hotellien ja majoituspalveluiden sisustussuunnittelu

Tarjoan hotellien ja majoituspalveluiden sisustussuunnittelupalvelua, joka auttaa luomaan ainutlaatuisia ja viihtyisiä tiloja asiakkaiden majoittumiseen ja rentoutumiseen. Tavoitteeni on suunnitella inspiroivia ja toimivia hotelliympäristöjä, jotka tarjoavat unohtumattomia kokemuksia ja tukevat asiakkaiden hyvinvointia.

Palvelu kattaa seuraavat osa-alueet:

 1. Konseptisuunnittelu: Yhdessä asiakkaan kanssa kehitän hotellin tai majoituspalvelun konseptin, joka heijastaa brändiä ja kohderyhmän tarpeita. Suunnittelemme tilan tyylin, tunnelman ja teeman, joka luo ainutlaatuisen identiteetin ja houkuttelee oikeaa asiakaskuntaa.

 2. Tilasuunnittelu: Analysoin tilan ja sen toimivuuden majoitustoiminnan näkökulmasta. Suunnittelen optimaalisen pohjaratkaisun, joka huomioi majoitusyksiköt, aulat, yleiset tilat, ravintolat ja muut tarvittavat alueet. Tavoitteenani on luoda harmoninen ja toimiva ympäristö sekä asiakkaille että henkilökunnalle.

 3. Sisustussuunnittelu: Autan valitsemaan sopivat huonekalut ja sisustuselementit majoitusyksiköihin ja yleisiin tiloihin. Huomioin sekä mukavuuden että visuaalisen ilmeen, jotta sisustus luo viihtyisän ja tyylikkään ja esteettömän ilmapiirin.

 4. Valaistussuunnittelu: Suunnittelen valaistusratkaisut, jotka luovat oikeanlaisen tunnelman eri tiloissa, kuten huoneissa, auloissa, ravintoloissa ja kylpytiloissa. Huomioin valaistuksen muunneltavuuden, jotta se voidaan sovittaa eri tilanteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin.

 5. Materiaali- ja värisuunnittelu: Autan valitsemaan sopivat materiaalit ja värit hotellin tai majoituspalvelun ilmeeseen. Huomioin brändin identiteetin, rauhoittavan ilmapiirin luomisen ja esteettömyyden näkökulmat, jotta tilat ovat houkuttelevia ja kaikkien saavutettavissa.

 6. Ympäristöystävälliset ratkaisut: Toteutan suunnittelussa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrin käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja ja energiatehokkaita ratkaisuja. Tavoitteenani on luoda ekologisesti kestäviä majoitustiloja, jotka ovat sekä viihtyisiä että vastuullisia.

Yhdessä voimme luoda ainutlaatuisen ja houkuttelevan majoitusympäristön, joka erottuu kilpailijoista ja tarjoaa unohtumattomia elämyksiä asiakkaille. 

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

Brändäys ja yleisilmeen kehittäminen

Palvelu auttaa yrityksiä luomaan vahvan ja yhtenäisen brändi-identiteetin sekä houkuttelevan yleisilmeen. Tavoitteeni on tukea yritystänne erottumaan kilpailijoista ja viestimään tehokkaasti kohderyhmällenne.

Palvelu sisältää seuraavat osa-alueet:

 1. Brändistrategia: Analysoin yrityksenne brändiä ja markkinointitavoitteita ja autan kehittämään selkeän brändistrategian. Tämä sisältää brändin arvojen, persoonallisuuden, kohderyhmän ja kilpailuedun määrittelyn. Tavoitteenani on luoda kestävä pohja kohderyhmän ymmärtämälle brändille.

 2. Logo- ja visuaalinen ilme: Autan luomaan yrityksellenne näyttävän ja tunnistettavan logon sekä visuaalisen ilmeen. Huomioin brändin arvot, tavoitteet ja kohderyhmän mieltymykset luodakseni visuaalisen ilmeen, joka heijastaa yrityksenne persoona.

 3. Brändin viestintäohjeistus: Laadin brändin viestintäohjeistuksen, joka sisältää brändin käytön säännöt ja ohjeet eri viestintäkanavissa. Tämä varmistaa, että brändinne viestintä on yhtenäistä ja linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa. Viestintäohjeistus sisältää seuraavat ohjeet: brändin äänensävy, sanasto, visuaalinen ilme, sosiaalisen median viestintä, verkkosivujen sisältö, asiakaspalveluviestintä.

Yhdessä voimme kehittää vahvan brändin ja houkuttelevan yleisilmeen, joka erottuu kilpailijoista ja houkuttelee kohderyhmänne huomion.

 

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

Kevyt stailaus brändi-ilmeen kohottamiseen

Tämä palvelu keskittyy pieniin, mutta vaikuttaviin muutoksiin, jotka tuovat tiloihin uutta ilmettä ja tukevat positiivisesti brändiä.

Prosessi:

 1. Tilojen arviointi: Tutustun tiloihin ja yrityksenne palveluihin ja keskustelemme tavoitteistanne ja aikataulusta.

 2. Stailauksen suunnittelu: Ehdotan tiloihin kevyitä  muutoksia, kuten väri- ja materiaalivalintoja, kalustuksen uudelleenjärjestelyä tai pienten sisustuselementtien lisäämistä, jotka tukevat brändiänne ja luovat halutun ilmeen.

 3. Stailauksen toteutus: Teen yhteistyötä kanssanne tilojen stailauksen käytännön toteutuksessa tai tarvittaessa saat koko toteutuksen avaimet- käteen periaattella. 

 4. Viimeistely ja valmistelu: Huolehdin, että tilat ovat valmiina esittelyyn ja tuovat esille brändiänne parhaalla mahdollisella tavalla. Huomioin myös esteettömyyden ja tilojen muokattavuuden tarvittaessa.

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

Virtuaalinen sisustussuunnittelu

Upeat ja houkuttelevat tilat yrityksellesi virtuaalisen sisustussuunnittelun avulla. Tarjoan räätälöityä ja ammattitaitoista suunnittelua, joka nostaa yrityksesi brändi-ilmeen uudelle tasolle.

Virtuaalisen sisustussuunnittelun prosessi:

 1. Keskustelu ja tarpeiden kartoitus: Aloitan projektin tutustumalla tarkemmin yrityksenne tarpeisiin ja toiveisiin. Järjestämme etätapaamisen, jossa käymme läpi tilojenne nykytilan, brändin ilmeen sekä tavoitteet sisustussuunnittelulle.

 2. Suunnitteluehdotus: Perustuen keskustelun pohjalta keräämääni tietoon, laadin yksityiskohtaisen suunnitteluehdotuksen. Siinä esitän visuaaliset ideat, materiaalivalinnat ja tilojen muokkausvaihtoehdot, jotka tukevat brändiä ja tavoitteitanne.

 3. Yhteistyö ja hienosäätö: Esitän suunnitteluehdotuksen ja käymme yhdessä läpi sen yksityiskohtia. Keskustelumme perusteella teen tarvittavat hienosäädöt suunnitelmaan.

 4. Lopullinen suunnitelma ja toteutus: Kun suunnitelma on viimeistelty ja hyväksytty, saatte lopullisen suunnitelman ja siihen liittyvät tarvittavat asiakirjat. Voitte käyttää suunnitelmaa oman projektinne toteuttamiseen yhdessä valitsemanne urakoitsijan kanssa, joustavasti oman aikataulun mukaan.

 5. Projektin seuranta: Olen mielelläni mukana projektin etenemisen seurannassa ja tarvittaessa saatte tukea ja neuvoja koko toteutusprosessin ajan.

 

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.