PALVELUT KOTITALOUKSILLE

Elämä yllättää ja tarve toimivalle ja esteettömälle kodille voi tulla odottamatta. Oli kyse sitten arjen perus haasteet tai yllättävän elämänmuutoksen tuoma tarve, autan mielelläni luomaan kodistanne kauniin ja toimivan.

Tilasuunnittelu

Kotitalouksien tilasuunnittelupalvelu tarjoaa kevyemmän vaihtoehdon perinteiselle sisustussuunnittelulle. Sen keskiössä on tilan optimaalinen käyttö ja tasapainoinen tunnelma. 

Tilasuunnittelun avulla asiakas saa apua tilan pohjaratkaisun, kalustesijoittelun ja säilytysratkaisujen suunnitteluun. Tämä palvelu keskittyy tilan toimivuuden ja käytännöllisyyden maksimointiin sekä tasapainoisen ja harmonisen tunnelman luomiseen, esteettömyydestä tinkimättä.

Tilasuunnittelupalvelu etenee seuraavasti:

 1. Kartoitan ja analysoin tarpeenne: Ensimmäiseksi tapaamme (sijainnista riippuen kohteessa tai etänä) ja keskustelemme tarpeistanne, toiveistanne ja budjetistanne. Tämän avulla pystyn ymmärtämään tavoitteenne ja luomaan suunnitelman niiden saavuttamiseksi.
 2. Analysoin tilan: Tutustun nykytilanteeseen, tutkin mahdollisia pohjapiirustuksia, otan tilastanne mittoja ja selvitän tilankäytön rajoitukset. Tämän avulla saan kokonaiskuvan tilan potentiaalista ja mahdollisuuksista.
 3. Ensimmäinen luonnos: Suunnittelen tilan toiminnallisen pohjaratkaisun, kalustesijoittelun ja säilytysratkaisut. Tämän vaiheen jälkeen saatte ensimmäisen visuaalisen käsityksen tilan potentiaalista.
 4. Esittelen ja keskustelen: Esittelen pohjaratkaisuehdotuksen teille ja käymme läpi sen perusteita. Tämä on tilaisuutenne antaa palautetta ja esittää mahdollisia muutostoiveita.
 5. Laadin lopullisen suunnitelman: Keskustelumme pohjalta laadin tarkemman suunnitelman, joka sisältää tilan lopullisen layoutin 2D muodossa.
 6. Toteutusvaiheen tuki: Tarvittaessa voin tarjota tukea suunnitelman toteuttamisessa. Autan esimerkiksi kalusteiden hankinnassa, yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa ja neuvon projektin edetessä.

Tilasuunnittelupalveluni tarjoaa teille tarkan ja ammattimaisen suunnitelman tilanne optimaaliseen käyttöön. Lähestymistapani mahdollistaa teidän seurata suunnitteluprosessin etenemistä ja osallistua päätöksentekoon. Yhdessä luomme toiminnallisesti järkevän ja visuaalisesti houkuttelevan tilan, joka vastaa tarpeitanne ja toiveitanne.

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

Sisustussuunnittelu

Sisustussuunnittelupalvelu kotitalouksille tarjoaa laajempaa ja kattavampaa apua kodin sisustamiseen. Se eroaa tilasuunnittelusta siten, että sisustussuunnittelussa huomioidaan toiminnallisen ja tasapainoisen tila-ja kalustamisratkaisun lisäksi koko tilan visuaalinen ilme, sisustuselementit, värit, tekstuurit ja tunnelma esteettömyydestä tinkimättä.

Sisustussuunnittelupalvelu etenee seuraavasti:

 1. Kartoitan ja analysoin tarpeenne: Ensimmäiseksi tapaamme (sijainnista riippuen kohteessa tai etänä) keskustelemme tarpeistanne, toiveistanne ja budjetistanne sisustussuunnittelun suhteen. Tämän avulla pystyn ymmärtämään tavoitteenne ja luomaan suunnitelman niiden saavuttamiseksi.
 2. Analysoin tilan: Tutustun nykytilanteeseen, tutkin mahdollisia pohjapiirustuksia, otan tilastanne mittoja ja selvitän tilankäytön rajoitukset. Tämän avulla saan kokonaiskuvan tilan potentiaalista ja mahdollisuuksista. Tässä vaiheessa kartoitan myös kaikki asiakkaan olemassa olevat kalusteet ja materiaalit, joita on mahdollista hyödyntää suunnittelussa. 
 3. Moodboard ja toiminnallinen layout: Ensimmäiseksi tilan kartoituksen jälkeen, toimitan asiakkaalle tunnelmataulun eli niin kutsutun ”moodboardin” sekä ensimmäisen pohjaratkaisun eli layoutin, jonka avulla havainnollistan kohteen mahdollisuuksia ja potentiaalista tunnelmaa. Käymme ne yhdessä läpi ja keskustelun pohjalta siirryn tekemään tarkempia suunnitelmia.
 4. Toiminnallinen pohja ja päämateriaalit: Esittelen aiemman keskustelun pohjalta räätälöidyn toiminnallisen pohjaratkaisun ja kiinteät materiaalit. Käymme ne yhdessä läpi ja keskustelun pohjalta siirryn tekemään lopullisia suunnitelmia. 
 5. Välipalaveri: Kohteen suuruudesta riippuen palveluun kuuluu välipalaverit, joissa käyn läpi projektin etenemistä ja näin varmistan, että lopputuloksena on tyytyväinen asiakas.
 6. Lopullinen suunnitelma: Välipalaverin jälkeen jatkan lopullisen suunnitelman tekoon, joka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet ja suositukset sisustuselementtien hankintaan ja sijoitteluun. Tämä suunnitelma toimii käytännön oppaana tilan toteuttamisessa.
 7. Toteutuksen tuki: Tarvittaessa voin tarjota tukea suunnitelman toteuttamisessa, esimerkiksi avustamalla kalusteiden ja materiaalien hankinnassa tai yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Toteutuksen aikana voin neuvoa ja tarvittaessa tehdä muutoksia suunnitelmiin.

Sisustussuunnittelupalveluni tarjoaa teille tarkan ja ammattimaisen suunnitelman tilan sisustamiseen. Yhdessä luomme harmonisen, teidän tarpeisiin räätälöidyn kokonaisuuden, joka antaa voimaa ja inspiroi arjessakin.

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

Myyntistailaus

Olipa kyseessä asunto, omakotitalo, mökki tai liikekiinteistö, myyntistailauspalvelu tarjoaa tehokkaan tavan parantaa myytävän kohteen visuaalista ilmettä ja herättää potentiaalisten ostajien mielenkiinnon. Yhdessä voimme luoda vaikuttavan ensivaikutelman ja auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne myyntiprosessissa.

Myyntistailauspalvelu etenee seuraavasti:

 1. Alkukartoitus ja suunnittelupalaveri: Käymme aluksi läpi myytävän kohteen aikataulun, tilanteen ja tavoitteet sekä keskustelemme toiveistanne ja odotuksistanne. Myyntistailaus voidaan tarvittaessa suorittaa osittain tai kokonaan myös lainakalustein/tekstiilein. Myyntistailauksen tärkein tehtävä on korostaa olemassa olevan tilan parhaita puolia mahdollisimman pienillä investoinneilla.
 2. Suunnitelma ja hyväksyntä: Teen kirjallisen ehdotuksen suunnittelemistani tilan ehostuskeinoista ja käymme sen läpi. 
 3. Valmistelu ja toteutus: Hyväksytyn suunnitelman jälkeen valmistelen myytävän kohteen myyntistailausta varten. Se voi sisältää kalusteiden siirtämisen ja järjestelyn, valaistuksen optimoinnin, tarvittaessa värimuutokset ja tekstiilien asettamisen. Lisään myös tarvittavat koristeet ja sisustuselementit, jotka luovat houkuttelevan ja kutsuvan tunnelman.
 4. Viimeistely ja valokuvaus: Kun myyntistailaus on valmis, teen tarvittavat viimeistelyt, jotta kaikki yksityiskohdat ovat kohdallaan. Saat kauttani tarvittaessa myös ammattilaisvalokuvaajan ottamaan edustavat kuvat sekä tarvittaessa myös siivouksen, joka suoritetaan ennen myyntistailausta.
 5. Kun toimeksianto päättyy, huolehdin lainakalusteiden pois viennistä.

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

Neuvonta

Tarjoan kertaluontoista neuvontapalvelua, joka on saatavilla joko etäyhteydellä tai kasvotusten. Tämä palvelu on suunniteltu tarjoamaan asiantuntevaa apua ja neuvontaa oli kyse sitten mistä tahansa yksittäisestä haasteesta kodin tilanhallintaan ja sisustamiseen liittyen.

Voit saada apua neuvontapalvelusta esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

 • Esteettömyys:  Vinkkejä ja ohjeita tilan esteettömyyden parantamiseen. Saatte tietoa esimerkiksi esteettömien kulkureittien suunnittelusta tai kalusteiden soveltuvuudesta erityistarpeisiin
 • Tilan järjestely: Apua tilan kalustesijoittelun optimoimiseen, jotta saatte tilasta mahdollisimman toimivan.

 • Säilytysratkaisut: Vinkkejä ja ohjeita tehokkaista ja käytännöllisistä säilytysratkaisuista. Saatte apua esimerkiksi vaatekaappien, hyllyjärjestelmien tai säilytyslaatikoiden valinnassa.

 • Väri- ja materiaalivalinnat: Apua värien ja materiaalien valitsemiseen.  Saatte vinkkejä harmonisen väripaletin luomiseen ja materiaalien valintaan tilan tunnelman ja tyylin mukaan.

 • Valaistusratkaisut: Neuvonta voi auttaa teitä valitsemaan oikeanlaiset valaistusratkaisut tilaan. Saatte ohjeita valaistuksen suunnitteluun ja erilaisten valaisimien valintaan.

 • Huonekalujen ja sisustuselementtien valinta: Vinkkejä ja ohjeita sopivien huonekalujen ja sisustuselementtien valintaan tilaan. Saatte apua esimerkiksi oikean kokoisten ja muotoisten huonekalujen valinnassa sekä sisustuselementtien, kuten mattojen, verhojen tai koriste-esineiden valinnassa.

 • Toiminnallisuuden maksimointi: Neuvonta auttaa teitä löytämään tapoja maksimoida tilan toiminnallisuus ja hyöty. Saatte ideoita ja neuvoja, miten voitte hyödyntää tilaa monipuolisesti eri tarpeiden mukaan.

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

Etäsisustuspalvelut

Etäsisustuspalvelu on kätevä ja joustava tapa saada ammattimainen sisustussuunnitteluapu luoksesi etäyhteyden välityksellä, missä ikinä oletkin. Tämä palvelu sopii erityisesti silloin, kun haluat saada sisustusideoita ja ohjeita, mutta et tarvitse fyysistä läsnäoloa suunnittelijalta.

Etäsisustuspalvelun avulla voit hyödyntää asiantuntemustani ja luovuuttani omien tilojesi parantamiseen ja viihtyisyyden lisäämiseen. Palvelu toimii seuraavasti:

 1. Alustava keskustelu: Käymme läpi sisustustarpeesi ja -toiveesi. Voit jakaa kuvia, mittoja ja muita tietoja tilastasi kanssani.

 2. Analyysi ja suunnittelu: Tutkin saamiani tietoja ja alan suunnitella tilaasi etänä. Huomioin sinun toiveesi, tyyli- ja budjettirajoitukset sekä tilan käyttötarkoituksen.

 3. Sisustusehdotus: Laadin sinulle yksityiskohtaisen sisustusehdotuksen, joka sisältää muun muassa väri- ja materiaalisuositukset, kalustesijoittelun, valaistussuunnitelman ja mahdolliset ostoslistat.

 4. Kommunikointi ja tuki: Pidämme aktiivista kommunikointia etäyhteyden välityksellä. Voit esittää kysymyksiä, antaa palautetta ja pyytää tarvittaessa lisäohjeita.

 5. Lopullinen sisustusohje: Toimitan sinulle lopullisen sisustusohjeen sähköpostitse, jonka avulla voit toteuttaa suunnitelmat omassa tahdissasi.

Etäsisustuspalvelun avulla saat  apua ja luovia ideoita kodin tai tilan sisustamiseen. Se on myös erinomainen vaihtoehto, kun haluat tehdä muutoksia omalla aikataululla ja budjetilla. 

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

3D pikastailaus

Inspiroiva 3D-pikastailaus vie sinut uudenlaisen tilan luomisen maailmaan. Lähetä minulle valokuva tilastasi, ja teen sen avulla 3D-mallin, joka antaa sinulle inspiraatiota ja uusia ideoita sisustukseen. Huomioithan, että tämä palvelu ei keskity mittatarkkuuteen tai yksityiskohtien hiomiseen, vaan sen tarkoituksena on herättää mielikuvitus ja tarjota luovaa näkökulmaa tilan muokkaamiseen.

 1. Tilaus: Toimita minulle valokuva tilastasi, jossa näkyy tilan rakenne ja yleisilme. Voit lähettää valokuvan sähköpostitse osoitteeseen postia@tilaista.fi.

 2. Aikatauluehdotus ja aloitus: Kun vastaanotan valokuvan, teen sinulle aikatauluehdotuksen valmiin kuvan toimitusajasta. Saat aikatauluehdotuksen paluuviestinä. Toimeksianto alkaa, kun hyväksyt aikataulun.

 3.  3D-malli: Käytän valokuvaa tilastasi luodakseni inspiroivan 3D-mallin, jonka sisustan oman näkemykseni mukaan tilaan sopivilla kalusteilla ja materiaaleilla (En käytä prosessissa tekoälyä, vaan omaa luovuutta sisustussuunnittelijana). Koska malli perustuu valokuvaan, se on suuntaa-antava, ei mittatarkka ja suunnittelun tarkoitus on antaa inspiraatiota, ei luoda yksityiskohtaista sisustussuunnittelmaa.

 4. Valmiin kuvan toimitus: Kun 3D-malli on valmis, lähetän sinulle valmiin kuvan tilastasi. Kuvan tarkoitus on antaa piristävää uutta näkökulmaa tilankäytön mahdollisuuksista.

Tämä prosessi on kertaluontoinen ja suunniteltu tarjoamaan sinulle nopean ja inspiroivan kuvan siitä, miltä tilasi voi näyttää. Ole rohkeasti yhteydessä ja anna inspiraation viedä sinut uusiin sisustusseikkailuihin!

Palvelun hinta: 99€(sis.alv 24%)

Väri- ja materiaalikonsultaatiot

Väri- ja materiaalikonsultaatio on palvelu, jossa autan valitsemaan oikeat värit ja materiaalit kodin sisustukseen. Huomioin suunnittelussa myös mielelläni esteettömyyden näkökulman, jotta tila olisi saavutettava ja toimiva kaikille. Tarjoan asiantuntevaa ohjausta ja neuvoja kestävien ja helppohoitoisten materiaalien valintaan, jotka vastaavat tarpeitanne ja mieltymyksiänne.

 1. Keskustelu ja tarpeiden kartoitus: Aloitan konsultaation tutustumalla asiakkaan tarpeisiin, toiveisiin ja mieltymyksiin. Keskustelemme siitä, millaista tunnelmaa ja ilmettä haluatte luoda tilaan ja mitkä ovat käyttötarkoitukset.
 2. Väri- ja materiaalianalyysi: Kartoitan tilan ja huomion halutessanne nykyistä väripalettia sekä käytettyjä materiaaleja. Analyysin perusteella teen ehdotuksia sopivista väreistä ja materiaaleista, jotka tukevat tilan tavoiteltua ilmettä ja toimivuutta.
 3. Näytteiden ja esimerkkien esittely: Esittelen erilaisia väri- ja materiaalivaihtoehtoja näytteiden, kuvien tai mallikappaleiden avulla. Näin voitte saada paremman käsityksen siitä, miltä eri värit ja materiaalit näyttävät ja tuntuvat tilassa. Tarvittaessa luon 3D- renderöinnin, joka on valokuvamainen luonnos mahdollisesta lopputuloksesta.
 4. Suunnitelman ja ohjeistuksen laatiminen: Perustuen keskusteluihimme ja analyysiin, laadin yksityiskohtaisen suunnitelman, joka sisältää suositellut värit, materiaalit ja niiden sijoittelun tilassa. Annan myös ohjeita esimerkiksi seinäpintojen maalaamisesta tai lattiapäällysteiden valinnasta.
 5. Seuranta ja tuki: Väri- ja materiaalikonsultaation jälkeen olen tarvittaessa käytettävissänne kysymysten ja lisäohjeiden osalta. Voin auttaa esimerkiksi materiaalien hankinnassa tai yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Huomioin koko prosessin ajan mielelläni esteettömyyden näkökulman ja pyrin luomaan tilasta saavutettavan ja toimivan kaikille käyttäjille.

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

Sisustusvalaistuksen suunnittelu

Sisustusvalaistuksen suunnittelupalvelu tarjoaa apua kodin valaistuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Valaistuksella on suuri merkitys tilan ilmeeseen, tunnelmaan ja toiminnallisuuteen sekä etenkin täällä pimeässä pohjolassa valaistuksella on suuri merkitys ihmisen hyvinvointiin.

Sisustusvalaistussuunnittelu prosessina:

 1. Tarpeiden kartoitus: Aloitan suunnittelun keskustelemalla kanssanne valaistustarpeistanne ja toiveistanne. Kartoitamme yhdessä eri tilojen käyttötarkoitukset ja tunnelmat, joita haluatte luoda valaistuksen avulla.

 2. Valaistusstrategian suunnittelu: Analysoin tilaa ja sen nykyistä valaistusratkaisua. Keskustelemme valon määrästä, sävystä, suunnasta ja valaisimien sijoittelusta. Suunnittelen valaistussuunnitelman, joka huomioi sekä yleisvalaistuksen että tunnelmavalaistuksen tarpeet eri tiloissa.

 3. Valaisimien valinta: Autan teitä valitsemaan sopivat valaisimet tilaan. Huomioimme sekä visuaalisen ilmeen että toiminnalliset tarpeet. Suosittelemme laadukkaita ja energiatehokkaita valaisimia, jotka tuovat tilaan halutun valaistuksen ja samalla säästävät energiaa.

 4. Valaistussuunnitelman laatiminen: Laadin yksityiskohtaisen valaistussuunnitelman, joka sisältää suositellut valaisimet, niiden sijoittelun ja valaistusohjauksen. Suunnitelma auttaa teitä hahmottamaan, miten valaistus tulee toteutumaan tilassa ja mitä tarvittavia muutoksia siihen liittyy.

 5. Asennuksen ohjaus ja seuranta: Tarvittaessa voin  tehdä yhteistyötä sähköasentajien kanssa varmistaakseni suunnitelman asianmukaisen toteutuksen. Halutessanne yhteistyökumppanieni avulla voin tarjota tarkkoja suunnitelmia, joissa valon määrät ja energiankulutus on tarkkaan määritelty.

 

 

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.

Terassi- ja parvekestailaus

Terassi- ja parvekestailaus- palvelu tarjoaa apua terassien ja parvekkeiden sisustamiseen ja stailaukseen. Autan luomaan toimivia, viihtyisiä ja tyylikkäitä ulkotiloja, joissa voitte nauttia ulkoilmasta ja rentoutua.

 1. Tarpeiden kartoitus: Keskustelemme kanssanne terassin tai parvekkeen käyttötarkoituksesta ja toiveistanne. Kartoitan, millaisia aktiviteetteja haluatte toteuttaa ulkotiloissa ja millainen ilme ja tunnelma niissä tulee olla.

 2. Kalustevalinnat: Autan teitä valitsemaan sopivat kalusteet ja sisustuselementit terassille tai parvekkeelle. Huomioin sekä tilan koon että toiminnalliset tarpeet. Suosittelen laadukkaita ja kestäviä materiaaleja, jotka sopivat ulkokäyttöön ja kestävät erilaisia sääolosuhteita.

 3. Värimaailma ja teema: Autan teitä valitsemaan sopivan värimaailman ja teeman terassille tai parvekkeelle. Huomioin ympäröivän luonnon, arkkitehtuurin ja mahdolliset sisustuselementit. Tavoitteena on luoda harmoninen ja houkutteleva ilme ulkotilaan.

 4. Viimeistely ja sisustusyksityiskohdat: Keskityn myös viimeistelyyn ja sisustusyksityiskohtiin, jotka tekevät terassista tai parvekkeesta viihtyisän ja persoonallisen. Näihin voi kuulua esimerkiksi kasvit, tekstiilit, valaistus, koriste-esineet ja säilytysratkaisut.

 5. Stailauksen toteutus: Autan teitä käytännön toteutuksessa ja järjestelyissä. Voitte halutessanne antaa minulle vastuun koko stailauksesta, ja minä hoidan tarvittavat hankinnat, järjestelyn ja viimeistelyn puolestanne.

Terassi- ja parvekestailaus- palvelun avulla voitte luoda kauniin ja toimivan ulkotilan, jossa voitte nauttia kesäpäivistä, rentoutua ja viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa.

Huolellisesti suunnitellulla ja tyylikkäästi sisustetulla terassilla tai parvekkeella voitte luoda oman unelmien keitaan!

Hinta määräytyy aina työmäärän mukaan. Älä epäröi ottaa yhteyttä, sillä tarjouspyyntö on täysin maksuton! Olen täällä auttamassa ja luomassa mielelläni teidänkin unelmille tilaa! Jätä viesti tai soita, niin keskustellaan tarkemmin tarpeistanne ja teen teille selkeän ja kilpailukykyisen tarjouksen.